Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Tuzlanskog kantona

mail print fav manja slovaveća slova

X Stručno savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini

29.09.2017.

U tužilaštvima u BiH ne postoje adekvatni ljudski resursi u oblasti odnosa s javnošću. Neophodno je nastaviti tražiti i iznaći adekvatna rješenja za ovaj problem za svako pojedinačno tužilaštvo, jedan je od zaključaka dijela panela „Jačanje transparentosti u radu tužilaštava u BiH“ održanom u okviru X Stručnog savjetovanja tužilaca u BiH u Neumu koji je trajao od 25. do 28. septembra 2017. godine. Zaključeno je i kako je neophodno jačati internu komunikaciju u tužilaštvima, te da je posebne napore potrebno usmjeriti ka jačanju komunikacije i koordinacije između portparola i glavnog tužioca, ali i svih tužilaca.

Tužioci su se složili kako bi bilo poželjno da sva tužilaštva u BiH usvoje i primjenjuju institucionalnu Strategiju za odnose s javnošću prilagođenu potrebama i ciljnim javnostima sa kojima komuniciraju. Također, važno je da se rukovodioci i osobe ovlaštene za odnose s javnošću unutar svakog pojedinačnog tužilaštva upoznaju sa sadržajem Strategije za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima u BiH koju je usvojilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH. Stanje u oblasti odnosa s javnošću neophodno je adekvatno pratiti, mjeriti i evaluirati.

Na Savjetovanju tužilaca u BiH u Neumu dogovoreno je i da se u budućnosti nastoje organizirati edukacije tužilaca u oblasti odnosa sa medijima, sa naglaskom na jačanje njihovih vještina za javne nastupe. Tužioci su istakli kako bi bilo poželjno u ovaj proces uključiti strukovna udruženja tužilaca i glasnogovornika.

Kada je u pitanju jačanje transparentnosti tužilaštava putem web stranica, tužioci su se složili kako je neophodno pokrenuti hitnu inicijativu prema VSTV BiH za redizajn i unapređenje funkcionalnosti web platforme www.pravosudje.ba. Također, zaključeno je kako je neophodno hitno pristupiti otklanjanju tehničkih poteškoća koje onemogućuju efikasno korištenje web stranica tužilaštava. Svako tužilaštvo bi na svojoj web stranici na odgovarajućem mjestu  trebalo imati ime i prezime, te kontakte ovlaštene osobe za odnose s javnošću koja bi novinarima bila dostupna i nakon radnog vremena.

Moderatorica panela je bila Živana Bajić, tužiteljica Republičkog javnog tužilaštva Repubike Srpske (RS) - Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organiziranog i najtežih oblika privrednog kriminala. Panelisti su bili: Maja Đaković-Vidović, rukovodilac odnosa sa javnošću Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka; Azra Bavčić, glasnogovornica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Admir Arnautović, glasnogovornik Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Panelu je prisustvovalo oko 40 tužilaca iz BiH i iz zemalja regije. Panel diskusiju „Jačanje transparentnosti u radu tužilaštava u BiH“ organizirali su USAID Projekt pravosuđa u BiH i Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH u okviru panela „Organizirani kriminal i korupcija“.

 

Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh