Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Tuzlanskog kantona

 

   1 - 3 / 3  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Ko ima obavezu prijaviti krivično djelo?

Ko ima obavezu prijaviti krivično djelo?

Službene i odgovorne osobe u svim organima vlasti u FBiH, javnim preduzećima i ustanovama i drugim pravnim licima obavezne su prijaviti izvršenje krivčnog djela

13.09.2011.

Ko provodi istragu?

Ko provodi istragu?

U skladu sa Zakonom o krivičnom postupku FBiH istragu provodi nadležni tužilac

13.09.2011.

Kada se otvara istraga?

Kada se otvara istraga?

Nadležni tužilac donosi naredbu o provođenju istrage nakon što ustanovi da u konkretnom slučaju postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo

13.09.2011.

   1 - 3 / 3  

Povratak na vrh