• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost tužilaštva

  08.09.2011.

  Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je samostalno državno tijelo koje preduzima zakonom određene mjere u pogledu istražnih radnji i krivičnog gonjenja osoba za koje se sumnja da su počinile krivična djela, te vrši druge poslove određene federalnim i katonalnim zakonima. Funkciju tužilaštva obavlja glavni kantonalni tužilac, dva zamjenika glavnog kantonalnog tužioca i trideset pet kantonalnih tužilaca.

  Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je uspostavljeno sa jurisdikcijom za cijelu teritoriju Tuzlanskog kantona. U ispunjavanju svoje funkcije, tužioci ovog tužilaštva učestvuju u krivičnim postupcima pred Kantonalnim sudom u Tuzli i pred općinskim sudovima u Tuzli, Kalesiji, Gradačcu sa odjeljenjem u Srebreniku, Gračanici, Živinicama, Lukavcu i Banovićima. Udaljenost sudova na području TK-a, koja se nalaze van sjedišta Tužilaštva, kreće se od 15 km do 65 km.

  3097 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1