• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Organizaciona struktura

  13.09.2011.

  Organizacionu strukturu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona čini Ured glavnog tužioca i Uprava Tužilaštva sa administrativnim odjelima.

  Glavni tužilac predstavlja i rukovodi radom Tužilaštva uz pomoć dva zamjenika glavnog tužioca. U sastavu Tužilaštva je tužilački kolegij u kojem su svi kantonalni tužioci. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona broji ukupno 38 tužilaca.

  U sastavu Tužilaštva su dva tužilačka odjela: Odjel I i Odjel II kojima upravljaju zamjenici glavnog kantonalnog tužioca.

  U Odjelu I Tužilaštva su dva odsjeka: Odsjek za ratne zločine i Odsjek za organizovani, privredni kriminal i korupciju sa poreznim utajama. 

  U odjelu II  Tužilaštva su dva odsjeka: Odsjek za krvne, seksualne delikte i drogu i Odsjek za imovinske i saobraćajne delikte.

  Odsjecima u tužilaštvu rukovode šefovi za svaki navedeni odsjek.

  Uredu glavnog tužioca pripadaju i stručni savjetnici u Tužilaštvu

  Upravom Tužilaštva rukovodi glavni tužilac pri čemu mu pomaže sekretar Tužilaštva i direktno mu odgovara za rad Uprave.Upravu Tužilaštva čine:

  • Ured sekretara Tužilaštva
  • Odsjek za registar  i arhivu
  • Odsjek za finansijsko-materijalne poslove
  • Odsjek za opće, administrativno-tehničke i pomoćne poslove

  U sastavu Tužilaštva je i  Odjel za odnose s javnošću

  2199 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1