Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Tuzlanskog kantona

Aktuelnosti

   1 - 6 / 28  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Federalna uprava policije FBiH dodjelila zahvalnicu Tužilaštvu TK

Federalna uprava policije FBiH dodjelila zahvalnicu Tužilaštvu TK

Federalna uprava policije FBiH dodjelila zahvalnicu Tužilaštvu TK

14.07.2021.

Ustavni sud BiH odbio je kao neosnovanu apelaciju Nedžada Izića iz Tuzle podnesenu zbog izjava tužilaca na konferenciji za medije

Ustavni sud BiH odbio je kao neosnovanu apelaciju Nedžada Izića iz Tuzle podnesenu zbog izjava tužilaca na konferenciji za medije

Ustavni sud BiH je odbio kao neosnovanu apelaciju Nedžada Izića podnesenu zbog kršenja prava iz člana II/3.e) Ustava BiH i člana 6. stav 2. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (presumpcija nevinosti) nakon podizanja i potvrđivanja optužnice Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona u predmetu „Hotel Tuzla“, a u vezi sa izjavama tužilaca Dražena Milićevića i Anele Garčević datih na konferenciji za medije 18. februara 2020. godine.

14.07.2021.

Izuzetno priznanje za tužioca Dražena Milićevića

Izuzetno priznanje za tužioca Dražena Milićevića

Od Programa razvoja prekomorskih pravosudnih sistema Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država (DOJ/OPDAT) te Ureda za međunarodnu suradnju na području suzbijanja droga i provedbe zakona Ministarstva vanjskih poslova SAD-a, u Veleposlanstvu SAD-a u Zagrebu, Hrvatska.

09.06.2021.

USAID podržao saradnju sudova i tužilaštva u TK za efikasnije procesuiranje predmeta visoke korupcije i organizovanog kriminala

USAID podržao saradnju sudova i tužilaštva u TK za efikasnije procesuiranje predmeta visoke korupcije i organizovanog kriminala

Uz podršku USAID-ovog projekta Pravosuđe protiv korupcije danas je u Tuzli održan sastanak predstavnika Općinskog, Kantonalnog suda Tuzla i Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona s ciljem uspostavljanja prakse redovne komunikacije i koordinacije vezane za organizaciona pitanja koja utiču na efikasnost procesuiranja predmeta visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala.

10.03.2021.

Upućena inicijativa Federalnom tužilaštvu FBiH

Upućena inicijativa Federalnom tužilaštvu FBiH

Glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona Tomislav Ljubić uputio je inicijativu Federalnom tužilaštvu FBiH koja se odnosi na pitanja od značaja za primjenu kaznenog zakonodavstva a vezano za opoziv uvjetne osude

08.01.2021.

Treći godišnji izvještaj o odgovoru pravosuđa na korupciju – Misije OSCE-a u BiH

Treći godišnji izvještaj o odgovoru pravosuđa na korupciju – Misije OSCE-a u BiH

Treći godišnji izvještaj o odgovoru pravosuđa na korupciju – Misije OSCE-a u BiH

23.11.2020.

   1 - 6 / 28  >