Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Tuzlanskog kantona

Često postavljana pitanja

   1 - 6 / 12  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Ko ima status osumnjičene osobe?

Ko ima status osumnjičene osobe?

-

13.09.2011.

Ko ima obavezu prijaviti krivično djelo?

Ko ima obavezu prijaviti krivično djelo?

Službene i odgovorne osobe u svim organima vlasti u FBiH, javnim preduzećima i ustanovama i drugim pravnim licima obavezne su prijaviti izvršenje krivčnog djela

13.09.2011.

Ko ima status osuđene osobe?

Ko ima status osuđene osobe?

Ko ima status osuđene osobe?

13.09.2011.

Ko provodi istragu?

Ko provodi istragu?

U skladu sa Zakonom o krivičnom postupku FBiH istragu provodi nadležni tužilac

13.09.2011.

Kada se podiže optužnica?

Kada se podiže optužnica?

Kada se podiže optužnica?

13.09.2011.

Ko je oštećeni u krivičnom postupku?

Ko je oštećeni u krivičnom postupku?

Ko je oštećeni u krivičnom postupku?

13.09.2011.

   1 - 6 / 12  >