Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Tuzlanskog kantona

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost tužilaštva

08.09.2011.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je samostalno državno tijelo koje preduzima zakonom određene mjere u pogledu istražnih radnji i krivičnog gonjenja osoba za koje se sumnja da su počinile krivična djela, te vrši druge poslove određene federalnim i katonalnim zakonima. Funkciju tužilaštva obavlja glavni kantonalni tužilac, dva zamjenika glavnog kantonalnog tužioca i trideset pet kantonalnih tužilaca.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je uspostavljeno sa jurisdikcijom za cijelu teritoriju Tuzlanskog kantona. U ispunjavanju svoje funkcije, tužioci ovog tužilaštva učestvuju u krivičnim postupcima pred Kantonalnim sudom u Tuzli i pred općinskim sudovima u Tuzli, Kalesiji, Gradačcu sa odjeljenjem u Srebreniku, Gračanici, Živinicama, Lukavcu i Banovićima. Udaljenost sudova na području TK-a, koja se nalaze van sjedišta Tužilaštva, kreće se od 15 km do 65 km.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh