Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Tuzlanskog kantona

mail print fav manja slovaveca slova

Historijat Tužilaštva

01.11.2011.

Dana 08.10.2003. godine Visoko sudsko i tužilačko vijeće FBiH donijelo je Odluku o uspostavljanju Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i imenovanju tužilaca u Tužilaštvo Tuzlanskog Kantona. Prema toj odluci, Kantonalno tužilaštvo TK-a počelo je sa radom 10.11.2003. godine, kada je stupilo na snagu i imenovanje 35 tužilaca tog Tužilaštva, od kojih je jedan glavni tužilac i dva zamjenika glavnog tužioca. Uspostavljanjem Kantonalnog tužilaštva TK-a, prestala su sa radom sva tužilaštva koja su do tada postojala na području Tuzlanskog kantona, i to: Kantonalno tužilaštvo Tuzla, te Općinska tužilaštva Banovići, Živinice, Kladanj, Gračanica, Gradačac, Srebrenik, Lukavac, Kalesija i Tuzla. Sjedišta Tužilaštva je u Tuzli, ul. Titova br. 137.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh