Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Tuzlanskog kantona

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici

01.11.2011.

Upravom  Tužilaštva rukovodi glavni tužilac pri čemu mu pomaže sekretar Tužilaštva i direktno mu odgovara za rad Uprave.
 
U Upravi se obezbjeđuju uslovi za rad Tužilaštva, organizuje unutrašnje poslovanje, obezbjeđuje da se poslovi vrše uredno i na vrijeme. To su  poslovi za ostvarivanje prava i dužnosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa, vode  se odgovarajuće evidencije vezano za opšte kadrovske poslove, kao i drugi poslovi propisani zakonom i drugim aktima.
 
Upravu Tužilaštva čine:
     
-  Ured sekretara tužilaštva,
-  Odsjek za registar i arhivu,
-  Odsjek za finansijsko-materijalne poslove,
-  Odsjek za opće administrativno-tehničke,opšte   i pomoćne poslove.


Sekretar Tužilaštva: Vesna Mihajlović
Glavni upisničar-šef pisarnice: Sabina Imamović


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh