Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Korisni linkovi

07.08.2014.

Portal pravosuđa Bosne i Hercegovine - https://www.pravosudje.ba/

Ustavni sud BiH - https://www.ccbh.ba/

Ustavni sud FBiH - https://www.ustavnisudfbih.ba/

Ustavni sud RS - https://www.ustavnisud.org/

Udruženje Vaša prava - https://www.vasaprava.org/

Institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH - https://ombudsmen.gov.ba/

Vlada Federacije BiH - https://www.fbihvlada.gov.ba/

Vlada Republike Srpske - https://www.vladars.net/

Vlada Brčko distrikta BiH - https://www.bdcentral.net/

Parlamentarna skupština BiH - https://www.parlament.ba/

Narodna Skupština RS - https://narodnaskupstinars.net/

Parlament FBiH - https://www.parlamentfbih.gov.ba/

Vrhovni sud FBiH - https://vsud-fbih.pravosudje.ba/

Vrhovni sud RS - https://vsud-rs.pravosudje.ba/

Pravobranilaštvo BiH - https://www.pbr.gov.ba/

Federalno tužilaštvo Federacije BiH - https://ft-fbih.pravosudje.ba/

Republičko tužilaštvo Republike Srpske - https://rt-rs.pravosudje.ba/

Tužilaštvo Brčko Distrikta BiH - https://jt-brckodistriktbih.pravosudje.ba/

Sudska policija FBiH - https://sudpol-fbih.pravosudje.ba/

Advokatska komora FBiH - https://www.advokomfbih.ba/

Advokatska komora RS - https://advokatskakomora.ba/

Udruženje sudija/sudaca u Federaciji BiH - https://usfbih.ba/

Centar za edukaciju sudija i tužilaca u F BiH - https://www.fbih.cest.gov.ba/

Centar za edukaciju sudija i tužilaca u RS - https://www.rs.cest.gov.ba/

Agencija za državnu službu BiH - http://www.ads.gov.ba/

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke (TMS) - https://www.ilearn.gov.ba/

Američka pravna zajednica - https://www.ajs.org/

Evropski sud za ljudska prava - https://www.echr.coe.int/

Evropska komisija za efikasnost pravosuđa Vijeća Evrope CEPEJ - https://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp

Globalni sudovi - https://globalcourts.com/

Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju - https://www.icty.org/

Vijeće Evrope - https://www.coe.int/

Evropska Unija - https://europa.eu/

Istražni institut sudskih sistema - https://www.irsig.cnr.it/

Konkurencijsko vijeće BiH - https://bihkonk.gov.ba/

Ured visokog predstavnika u BiH - https://www.ohr.int/


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh