Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

IN MEMORIAM,  MIRA KOŠARIĆ

13.08.2020.

Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je Mira Košarić, sutkinja Kantonalnog suda u Mostaru, preminula 11.8.2020. godine.

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici i svim kolegama i prijateljima uvažene sutkinje Košarić, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija, članovi VSTV-a BiH, zajedno sa direktorom Sekretarijata VSTV-a BiH i uposlenicima, izražavaju duboko saučešće.

Komemoracija povodom smrti sutkinje Mire Košarić održat će se 13.8.2020. godine u prostorijama Kantonalnog suda u Mostaru u Velikoj Sali sa početkom u 12 sati.

Mira Košarić je rođena 1952. godine u Mostaru. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, a pravosudni ispit položila je u Sarajevu.

Profesionalnu karijeru je započela u preduzeću SOKO Mostar u rodnom Mostaru, a karijeru sudije započela je u Osnovnom sudu udruženog rada u Mostaru, gdje je radila do ratne 1992. godine. Nakon rata radila je u Uredu  Ombudsmana za ljudska prava, a 2003. godine imenovana je za sutkinju Kantonalnog suda u Mostaru na krivičnom i upravnom referatu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održana telefonska sjednica VSTV-a BiH

30.07.2020.

Juče, 29. jula 2020. godine, održana je telefonska sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH). Telefonska sjednica je održana nakon otkazivanja prošlosedmične redovne sjednice VSTV-a BiH i na njoj su razmatrana urgentna pitanja. 

Između ostalog, tokom ove sjednice za vršioca dužnosti predsjednika Kantonalnog suda u Mostaru imenovan je Zoran Krtalić dok je za vršioca dužnosti predsjednika Općinskog suda u Bihaću imenovan Aladin Bajrić. 

Donesene su i odluke o produženju mandata dodatnim sudijama i prestanku mandata nosiocima pravosudnih funkcija zbog podnošenja ostavke, odlazaka u penziju i jednog nosioca pravosudne funkcije zbog disciplinske mjere razrješenja od dužnosti. 

Takođe je usvojen i Pravilnik o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u VSTV-u kojim je predviđeno formiranje Odjela za integritet nosilaca pravosudnih funkcija, kao i Nacrt programa rada VSTV-a za 2021. godinu koji će biti dostupan na web stranici u svrhu obavljanja javnih konsultacija. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

U toku prvih šest mjeseci 2020. godine sudovi riješili 83.104 najstarijih predmeta

23.07.2020.

(Sarajevo, 23. juli 2020. godine) - U periodu od 01.01. - 30.06.2020. godine sudovi u Bosni i Hercegovini su riješili 83.104 najstarija predmeta od predviđenih 168.973 predmeta , realizirajući tako 49% planova rješavanja predmeta za 2020.godinu od očekivanih 50%. Imajući u vidu da je u toku izvještajnog perioda bilo na snazi stanje nesreće/vanredne situacije u Bosni i Hercegovini uzrokovane pojavom i širenjem virusa COVID-19, te da su sudovi u određenom dijelu radili u posebnim režimima rada u skladu s odlukama VSTV BiH i odlukama nadležnih kriznih štabova, sudovi su, u poređenju sa istim periodom prošle godine, ostvarili procent realizacije plana u iznosu manjem za 14% (u istom periodu 2019. godine sudovi su planove realizirali sa 63%). Iz postignutih rezultata vidljivo je da je stanje nesreće/vanredne situacije u BiH utjecalo na rezultate rada suda u prvoj polovini 2020. godine.

Analiza pokazuje da su prvostepeni sudovi - općinski, osnovni i okružni privredni, u prosjeku realizovali svoje planove u iznosu od 45%. Sudovi viših instanci su tokom prvih šest mjeseci riješili 78% predmeta predviđenih svojim planovima (kvartalni planovi realizirani su u iznosu od 93%, dok su godišnji planovi sudova viših instanci realizirani sa 49%).

Posmatrano po entitetima, sudovi u Federaciji BiH riješi su 56.547 predmeta i ostvarili realizaciju plana u iznosu od 48%, sudovi u Republici Srpskoj riješili su 22.492 predmeta uz procent realizacije plana u iznosu od 52%, sudovi Brčko distrikta BiH riješi su 1.157 predmeta iz plana uz procent realizacije plana u iznosu od 37%, dok je Sud BiH riješio ukupno 908 predmeta iz plana i ostvario procent realizacije plana u iznosu od 51%.

U dokumentu u prilogu je prikazan sumarni pregled realizacije planova na nivou suda, po starosnoj strukturi predmeta u planu, za period 01.01. - 30.06.2020. godine, na osnovu podataka koji su bili predmet analize. Prikazani podaci pokazuju ukupan broj predmeta u planu, broj riješenih predmeta iz plana, procenat realizacije plana, broj sudija koji su radili na predmetima iz plana, te procenat riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u planu u promatranoj starosnoj kategoriji.

Stalna komisija za efikasnost i kvalitet sudova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) redovno vrši praćenje procesa rješavanja predmeta u okviru planova rješavanja predmeta. Svi sudovi u BiH imaju obavezu da sačine plan rješavanja predmeta u skladu sa odredbama Uputstva za izradu planova za rješavanje predmeta.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Otkazana je sjednica VSTV-a BiH

22.07.2020.

Sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), koja je bila planirana za srijedu, 22. juli 2020. godine, je otkazana. 

Javnost će biti blagovremeno informisana o novom datumu održavanja sjednice. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sastanak predstavnika VSTV-a BiH i advokatskih komora FBiH i RS

15.07.2020.

(Sarajevo, 15. juli 2020. godine) – Sastanak predstavnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) sa predstavnicima Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Advokatske komore Republike Srpske održan je jučer u prostorijama VSTV-a BiH.

Ispred VSTV-a BiH sastanku su prisustvovali potpredsjednica VSTV-a BiH Sanela Butigan-Gorušanović, članovi i članice VSTV-a BiH Selim Karamehić, Goran Nezirović, Amila Kunosić, Duška Bogojević i Milijana Buha, dok su ispred Advokatske komore FBiH sastanku prisustvovali advokati Nikica Gržić i Dragan Pudar. Članica VSTV-a BiH Duška Bogojević sastanku je prisustvovala i kao članica Advokatske komore Republike Srpske.

Sastanak je otvorila potpredsjednica Gorušanović-Butigan koja se zahvalila predstavnicima advokatskih komora na prisustvu i iskazala zadovoljstvo zbog uspostave saradnje i budućeg zajedničkog rada na pitanjima unaprjeđena pravosudnog sistema u korist građana Bosne i Hercegovine.

Tokom sastanka razgovaralo se o brojnim temama gdje postoji prostor za zajedničko djelovanje VSTV-a BiH i advokatskih komora FBiH i RS. Pitanja efikasnijeg vođenja postupka, odbrane po službenoj dužnosti, zakona o notarima, reformi izvršnog zakonodavstva, sudskoj nagodbi, izmjeni i harmonizaciji krivičnog zakona te zakona o parničnom postupku, samo su neke od tema o kojima se razgovaralo.

Jedan od zaključaka je da će se sastanci VSTV-a BiH i advokatskih komora odražavati u kontinuitetu te je dogovoreno da će na narednom sastanku biti riječi o konkretnim zakonodavnim inicijativama i mogućnostima zajedničke saradnje po pitanju promocije i zagovaranja izmjene u legislativi.

- kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

IN MEMORIAM, DRAGAN NINKOVIĆ

02.07.2020.

Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je preminuo Dragan Ninković, tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.   

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici i svim kolegama i prijateljima uvaženog tužioca Ninkovića, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija, članovi VSTV-a BiH, zajedno sa direktorom Sekretarijata VSTV-a BiH i uposlenicima, izražavaju duboko saučešće. 

Dragan Ninković je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1979. godine, a pravosudni ispit položio 1982. godine u Sarajevu.

Karijeru je započeo 1979. godine kao zamjenik opštinskog društvenog pravobranioca samoupravljanja Sarajevo, nakon čega započinje advokatsku karijeru u periodu od oktobra 1982. do aprila 1992. godine.

Od novembra 1997. do novembra 2003. godine bio je v.d. osnovnog javnog tužioca Republike Srpske.

Na poziciju tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, podružna kancelarija Višegrad, imenovan je u novembru 2003. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

IN MEMORIAM, BORISLAV MILEŠIĆ

01.07.2020.

S velikim žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je uvaženi tužitelj Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona Borislav Milešić, preminuo dana 01.07.2020. godine. Borislav Milešić je rođen 16.02.1956. godine u Zenici.

Pravni fakultet je završio 1980. godine u Sarajevu. Na poziciju Kantonalnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona imenovan je 2004.godine. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTS BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

25.06.2020.


(Sarajevo, 25. juni 2020. godine) – Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 24. i 25. juna 2020. godine u Sarajevu, donio odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Republike Srpske, imenovani su: 

  • Debeljević Milorad, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini;
  • Muharemović Karić Elbisa, na poziciju sutkinje Okružnog suda u Bijeljini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:

  • Kovač-Grabonjić Sanela, na poziciju sutkinje Vrhovnog suda Federacije BiH;
  • Željko Živković, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Orašju.

Na nivou Brčko distrikta BiH, imenovani su:

  • Memišević Ajsela, na poziciju sutkinje Osnovnog suda Brčko distrikta BiH;
  • Kavazović Zlatan, na poziciju sudije Osnovnog suda Brčko distrikta BiH.

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTS BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla i profesionalne nepristranosti.

Pri imenovanju, VSTS BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.

Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 1. avgusta 2020. godine.

                                                                                                          -kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

Sanela Gorušanović-Butigan izabrana za potpredsjednicu VSTV-a BiH

24.06.2020.

(Sarajevo, 24. juni 2020. godine) – Sanela Gorušanović-Butigan izabrana je za novu potpredsjednicu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) jednoglasnom odlukom prisutnih članova VSTV-a BiH, na sjednici Vijeća održanoj 24. juna 2020. godine. 

Dužnosti potpredsjednice VSTV-a BiH obavljat će naredne četiri godine.

Sanela Gorušanović-Butigan rođena je u Sarajevu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Pripravnički staž je obavila na Općinskom sudu II Sarajevo u periodu od 1999. do 2001. godine, a pravosudni ispit položila u junu 2001. godine pred Komisijom Federalnog ministarstva pravde.

Kao stručna saradnica Općinskog suda u Sarajevu je radila od septembra 2001. do marta 2007. godine.

Za sudiju Općinskog suda u Sarajevu je imenovana u martu 2007. godine, gdje u kontinuitetu do danas radi na parničnom odjeljenju. Paralelno obavlja i dužnost zemljišno - knjižnog sudije u Zemljišno - knjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu.

Predavač je i učesnik većeg broja seminara, savjetovanja i konferencija u oblasti primjene Zakona o zaštiti od klevete i člana 10. Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, te međunarodnim projektima pod pokroviteljstvom VSTV-a BiH.

Za člana VSTV-a BiH izbrana je u junu 2020. godine iz reda sudija kantonalnih i općinskih sudova Federacije Bosne i Hercegovine.

- kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Zaključci VSTS-a BiH vezani za saradnju sa privremenom istražnom komisijom predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

24.06.2020.

(Sarajevo, 24. juni 2020. godine) – Tokom prvog dana sjednice Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, koja se održava 24. i 25. juna 2020. godine, usvojeni su sljedeći zaključci vezani za saradnju sa Privremenom istražnom komisijom Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine:

  1. Savjet potvrđuje svoje zaključke povodom Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (dalje u tekstu: PDPSBiH) koji su usvojeni na sjednici održanoj 18.7.2019. godine.
  2. Sudovi i tužilaštva mogu PDPSBiH i njenim tijelima dostaviti podatke iz službene evidencije ili o radu institucije na zahtjev, za koje procjene da ne ugrožavaju nezavisnost pravosuđa, bez dostavljanja bilo kojeg podatka o pojedinačnim predmetima.
  3. Sudije i tužioci koji samostalno odluče da se odazovu na poziv privremene istražne komisije, dužne su tom prilikom suzdržati se od odgovora na pitanja ili komentarisanja, sudskih, tužilačkih i disciplinskih predmeta.

Navedeni zaključci usvojeni su jednoglasno.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh