Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Tuzlanskog kantona

mail print fav manja slovaveća slova

Značajni rezultati Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona u svim oblastima kriminaliteta. Fokus na korupciji

18.02.2019.

Tokom 2018. godine Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je 2342 optužnice u svim oblastima kriminala.  Za koruptivna krivična djela podignuto je 48 optužnica, za privredni kriminal  40, a za organizirani kriminal podignute su 4 optužnice. Značajni rezulati u svim oblastima, uključujući korupciju i privredni kriminal, nastavak su dugogodišnjeg fokusa ovog Tužilaštva  u radu na predmetima od posebnog interesa javnosti i opredijeljenosti da se u složenim predmetima formiraju istražni timovi tužilaca i  agencija za provođenje zakona u BiH.

Također, Tužilaštvo je u 2018. godini otvorilo  2170 istraga, među kojima je i 45 za koruptivna djela, 38 za privredni i 4 za organizirani kriminal.

Po optužnicama Tužilaštva nadležni sudovi su u ovim krivičnim djelima donijeli  72 osuđujuće presude, od čega je 21  sa izrečenim kaznama zatvora, 14 sa novčanim i 37 sa uvjetnim presudama. Uvjetne presude u ovim krivičnim djelima su po pravilu pratila i izricanja  različitih mjera zabrane, a najčešće zabrane obavljanja određenih dužnosti i funkcija, jer se u većini situacija radilo o krivičnim djelima protiv službene i druge odgovorne funkcije ili krivičnim djelima podmićivanja.

Tokom 2018. godine tužioci su u 51 predmetu nadležnim sudovima predložili trajno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima u ukupnom iznosu od 3,6 miliona KM, a po pravosnažnim presudama već  je oduzeto  333.000 KM imovinske koristi.

Optužnice iz oblasti korupcije, organiziranog i  privrednog kriminala

Navodimo nekoliko podignutih optužnica u ovim oblastima koje su od posebnog interesa javnosti, radi optuženih koji obavljaju javne funkcije na različitim nivoima ili je pričinjena veća šteta ili pribavljena veća korist.

Podignuta je optužnica  protiv 5 osoba i pravnog lica Junuzović kopex Lukavac zbog postojanja osnovane sumje da su kao saučesnici počinili krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela u sticaju sa produženim krivičnim djelom zloupotreba položaja i ovlašćenja a vezana je  za izbjegavanje postupka javnih nabavki prilikom kupovine 26 rabljenih autobusa na plin u KJKP GRAS Sarajevo od firme Junuzović kopex Lukavac  tokom 2017. godine iz budžetskih sredstava Kantona Sarajevo i za pokušaj da se na isti način provede i nabavka 25 minibus vozila u GRAS-u. Optužnica je potvrđena u januaru 2019. godine. Optuženi su Mujo Fišo- bivši ministar saobraćaja u Vladi Kantona Sarajevo, Haris Gušić-privremeni upravitelj u GRAS-u, Adnan Himzanija-predsjednik Sindikalne podružnice GRAS-a,  Sanel Neziri-advokat i edukator  za javne nabavke, te Amir Junuzović-vlasnik i osnivač firme Junuzović kopex Lukavac.

Podignuta je optužnica protiv Debašiš Gangulija, doskorašnjeg generalnog direktora Global Ispat koksne industrije Lukavac ( GIKIL), i protiv ovog pravnog lica, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo  onečišćenje okoliša. Optužnica je potvrđena u januaru 2019. godine. Optužnicom im se na teret stavlja da su propustili izvršiti obaveze iz okolinske dozvole Federalnog ministarstva turizma i okoliša, te nisu uložili niti minimum od predviđenih 111 miliona KM u ekološke projekte i tako su izazvali zagađenje okoliša, vode, zraka i tla,  te doveli u opasnost živote ljudi, ali i biljnog i životinsjkog svijeta na širem području.

Optužnica je potvrđena i protiv Vesne Švancer iz Zenice zbog postojanja osnovane sumnje da je kao dopredsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta FBiH počinila krivično djelo  udruživanje radi činjenja krivičnih djela, u sticaju sa produženim krivičnim djelom zloupotreba položaja i ovlašćenja i krivično djelo prevara a vezano za malverzacije prilikom isplate bespovratne pomoći građanima i neprofitnim organizacijama iz budžeta Parlamenta FBiH. Optužnica je potvrđena i protiv Azre Džafić (31) iz Visokog, vozačice u Parlamentu FBiH.

Potvrđena je optužnica protiv Žarka Aleksića iz Ugljevika i još 6 članova grupe koju je organizirao.  Optuženi  su za krivična djela nedozvoljeno bavljenje bankarskom djelatnošću i pranje novca. Optužnicom je također predloženo da se od njih trajno  oduzme imovinska korist u iznosu od oko 930.000 KM. Optuženi su zbog trgovine većim iznosima stranih valuta izvan legalnog deviznog tržišta i da su takav novac unosili ili pokušavali unijeti u legalne novčane tokove. 

Optužnica je potvrđena i protiv Niaza Hodžića, bivšeg predsjednika Saveza demobilisanih boraca TK, zbog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlašćenja a vezano za podizanje i uzimanje oko 35.000 KM iz blagajne Saveza.

Nadležni sud potvrdio je optužnicu protiv Seida Kuralića, profesora mašinske grupe predmeta u Mješovitoj srednjoj školi Kalesija, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo  krivično djelo primanje dara ili drugih oblika koristi a vezano za uzimanje novca od roditelja učenika kojima je pogodovao i davao prolazne ocjene na kraju školske godine.

Optužnica je potvrđena i protiv Ahmeta Čavkunovića i Izeta Čamdžića iz Kladnja zbog postojanja osnovane sumnje da su radeći na pozicijama direktora i zamjenika direktora  JZU Dom zdravlja u Kladnju počinili produženo krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja a vezuje se za to da su pogodovali nekoliko zaposlenika, nezakonito im  povećali  koeficijente za plate ili ih prebacili na radna mjesta koja nisu mogli obavljati.

Općinski sud u Živinicama potvrdio je optužnicu  protiv  Hajrudina Aljića koji se tereti da je kao direktor Centra za socijalni rad Živinice počinio krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja, odnosno da je jednu zaposlenicu, ne poštujući propisane procedure, zakonsku i podzakonsku regulativu, zaposlio na mjesto socijalne radnice.

Optužnica je potvrđena i protiv Izeta Hadžića zbog postojanja osnovane sumnje da je kao direktor Centra za socijalni rad Kalesija počinio krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja u pokušaju, tako što je od nekoliko  pripravnika u Centru tražio novac za mentorski rad sa njima iako nije imao pravo za bilo kakvu naknadu u vezi s tim.

Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu protiv vlasnika i direktora  firme Dekor d.o.o Banovići Izeta Čelikovića, te protiv ovog pravnog lica,  zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili produženo krivično djelo porezna utaja, pribavljajući ovoj firmi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko  265.000 KM.

Potvrđena je optužnica i protiv Muhameda Mešanovića i Esmeralde Isabegović-Mešanović iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saučinitelji i  odgovorna lica u firmi „Duero“  d.o.o Tuzla počinili produženo krivično djelo porezna utaja. U optužnici je navedeno da su za firmu izbjegli plaćanje poreza i doprinosa socijalnog osiguranja u ukupnom iznosu većem od 362.000 KM.

Presude za koruptivna, privredna krivična djela i organizirani kriminal

Kantonalni sud Tuzla je u januaru 2018. godine po optužnici ovog Tužilaštva donio osuđujuću prvostepenu presudu za bivšeg ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Federacije BiH Jerka Ivankovića Lijanovića i izrekao mu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 godina zbog krivičnih djela udruživanje radi počinjenja krivičnih djela i produženog krivičnog djela  zloupotreba položaja i ovlašćenja, a vezano za nezakonitosti prilikom isplate poticaja poljoprivrednicima na području TK i FBiH u periodu od 2011. do 2014. godine. Prvostepenom presudom se od Lijanovića oduzima imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od oko 650.000 KM, te mu je izrečena mjera zabrane obavljanja dužnosti ministra  na nivou Federacije BiH u periodu od dvije (2) godine. Pravosnažno su ranije osuđeni  i članovi ove grupe Mersed Šerifović i Suad Čamdžić na kazne zatvora od po dvije( )2 dvije godine i šest (6) mjeseci, uz novčane kazne od po 18.000 KM te im je oduzeta  imovinska  korist pribavljena krivičnim djelima u iznosu od  120.000 KM. Osuđeni su i Edin Ajanović i Stipe Šakić na po godinu dana zatvora.

U predmetu Fortuna Gračanica, generalni direktor ove fabrike Safet Pjanić pravosnažno je osuđen na pet (5) godina zatvora zbog krivičnog djela organizirani kriminal u vezi sa većim brojem koruptivnih i privrednih krivičnih djela, te mu je  oduzeta imovinska korist u iznosu od oko 230.000 KM. Pravosnažno su osuđeni i drugi članovi ove grupe, Husein Nurikić na dvije (2) godine i  deset (10) mjeseci, dok su Alija Nurikić i Redžo Delimehić osuđeni na po jednu (1) godinu dana zatvora. Za Bakira Pjanića i Ibrahima Muharemovića  u toku je suđenje pred Kantonalnim sudom Tuzla.

Kantonalni sud Tuzla je potvrdio prvostepenu presudu Općinskog suda u Tuzli,  kojom je vještak neuropsihijatar Alija Sutović oglašen krivim zbog krivičnog djela primanje dara ili drugih oblika koristi, odnosno da je uzeo novac od optuženog u krivičnom postupku kako bi mu pogodovao nalazom da dobije manju kaznu.  Izrečena  mu je uvjetna osuda od šest (6) mjeseci zatvora sa rokom provjere od dvije (2) godine kao i  sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti vještaka u periodu od dvije (2) godine i mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u iznosu od 2.000 KM.

Općinski sud Tuzla je donio osuđujuću prvostepenu presudu za Senada Hamzića, direktora JU  Veterinarski zavod TK, zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlašćenja, zbog nezakonitosti prilikom zapošljavanja tri osobe,   i izrekao mu uvjetnu osudu od šest  (6) mjeseci zatvora koja se neće izvršiti ukoliko u periodu od dvije (2) godine od pravosnažnosti ne počini novo krivično djelo. Također, prvostepenom presudom je optuženom izrečena zabrana vršenja funkcije direktora u javnim ustanovama, službama, zavodima, agencijama i organima uprave u periodu od četiri  (4) godine od dana pravosnažnosti presude.

Donesena je i osuđujuća prvostepena presuda za bivšeg direktora Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Šemsu Berbića radi krivičnog djela nesavjestan rad u službi, čime je prouzrokovana šteta za vanbudžetski fond Službe u iznosu od oko 111.000 KM,  i izrečena mu je  uvjetna osuda kojom se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine sa rokom provjere od dvije (2) godine. Također, Berbiću  je izrečena i  mjera zabrane obavljanja dužnosti rukovodioca  u organima uprave, stručnim službama i javnim ustanovama u periodu od pet (5) godina od dana pravosnažnosti odluke.

Općinski sud Gračanica je donio prvostepenu osuđujuću presudu za Elmira Jahića, službenika Federalnog ministarstva finansija,  i izrekao mu uvjetnu osudu od  osam(8) mjeseci zatvora sa rokom provjere od  tri (3) godine. Presuda je izrečena zbog krivičnog djela protivzakonito posredovanje. Također, prvostepenom presudom se od optuženog oduzima imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu do 21.600 KM. Optužnicom se tereti da je od jednog poljoprivrednika tražio i primio novac kako bi mu pogodovao u drugom federalnom ministarstvu.

Donesena je i pravosnažna osuđujuća  presuda za Jasmina Halilovića, iz Udruženja kupaca „PZC Stupine“ Tuzla, te mu je  izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od dvije (2) godine zbog krivičnog djela prevara  počinjenog u sticaju sa produženim krivičnim djelima krivotvorenje isprave i posebni slučajevi krivotvorenja isprave. Krivičnim djelima je oštetio ovo udruženje za 175.000 KM.

Kantonalni sud Tuzla donio je osuđujuću pravosnažnu presudu za bivšeg načelnika općine Kalesija Rasima Omerovića  i pomočnika načelnika za poljoprivredu, budžet i inspekcije Abdulaha Gutića (58) zbog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlašćenja,  a vezano za  nezakonitosti prilikom prijema u radni odnos i davanja pogodnosti zaposleniku u općini . Omeroviću je izrečena uvjetna osuda od osam (8) mjeseci zatvora sa rokom provjere od tri (3) godine, dok je  Gutiću  izrečena uvjetna osuda na šest (6) mjeseca zatvora sa rokom provjere od dvije (2) godine.

Rezulati rada iz 2018. godine se reflektuju i početkom 2019. godine

Kao rezultat provedenih istraga ili zastupanja optužnica pred nadležnim sudovima,  i početkom 2019. godine su podignute optužnice ili su donesene  značajnije prvostepene ili pravosnažne presude za ova krivična djela. Također, otvoreno je i nekoliko istraga.

Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu protiv Eldina Brčaninovića, bivšeg direktora firme Konjuh d.d Živinice, zbog postojanja osnovane sumnje da je u sticaju počinio dva krivična djela zloupotreba položaja i ovlašćenja, čime je ovu firmu oštetio za oko 475.000 KM.

Općinski sud Živinice potvrdio je optužnicu protiv Elzine Pirić, Nijaza Mezetovića  i Midhata Husića, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Oni su optuženi da su, koristeći svoj društveni i uticajni položaj, uticali na odgovorne u JP Šume TK da se diskriminira zaposlenik koji pripada drugoj političkoj opciji.

Općinski sud Lukavac potvrdio je optužnicu protiv Nermina Bandića (48) iz Lukavca zbog postojanja osnovane sumnje da je kao komandir Policijske stanice Lukavac, sa ovlaštenjem da povremeno obavlja i funkciju načelnika Policijske uprave Lukavac, počinio krivično djelo odavanje službene tajne u sticaju sa krivotvorenjem službene isprave, odnosno da je jednoj kriminalno aktivnoj osobi otkrio službene podatke koji se odnose na njega i da je to prikrio u službenoj zabilješci dostavljenoj  MUP-u TK.

Donesena je i  osuđujuća prvostepena presudu za Amaliju Simić i pravno lice d.d Hotel Tuzla zbog produženog krivičnog djela zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju, a vezano za trošenje novca od boravišnih taksi za različite troškove poslovanja hotela, a koje je morala uplatiti Turističkoj zajednici TK. Amaliji Simić je izrečena kazna zatvora u trajanju od šest (6) mjeseci, dok je pravnom licu Hotel Tuzla izrečena novčana kazna u iznosu od 10.000 KM. Također, presudom se od Hotela Tuzla, po pravosnažnosti presude,  oduzima imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od oko 160.000 KM.

Općinski sud Tuzla je, u ponovljenom prvostepenom postupku,  donio osuđujuću presudu za Midhata Osmanovića, koji je obavljao funkciju poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i člana Odbora za zdravstvo Parlamenta FBiH i Velida Torića, koji je obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja TK i izrekao im kazne zatvora.   Osmanoviću je izrečena  jedinstvena kazna zatvora u trajanju od dvije (2) godine i  dva (2) mjeseca zatvora zbog podstrekavanja na produženo krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja, počinjenog  u sticaju sa produženim krivičnim djelom primanje dara ili drugih oblika koristi, dok je Toriću  izrečena  kazna zatvora u trajanju jedne (1) godine i šest  (6) mjeseci zatvora zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlašćenja.

Kantonalni sud Tuzla potvrdio je prvostepenu  presudu Općinskog suda Tuzla i donio osuđujuću pravosnažnu presudu za Robina Mujačića, bivšeg pomoćnika direktora Kazneno popravnog zavoda  Tuzla za Privrednu jedinicu  „Kozlovac“,  zbog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlaštenja, a vezano za pogodovanje jednom zatvoreniku čijoj je firmi prodavao proizvode iz privredne jednice  i novac zadržavao za sebe.  Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od šest  (6) mjeseci. Također, presudom se oduzima imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 11.300 KM.

Također, u januaru su otvorene istrage i protiv dva policijska službenika iz Policijske stanice Centar Tuzla zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saučesnici počinili produženo krivično djelo primanje dara ili drugih oblik koristi u sticaju sa produženim krivičnim djelom krivotvorenje službene isprave, te istraga protiv profesora u Mješovitoj srednjoj rudarskoj školi u Tuzli  zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo primanje dara ili drugih oblika koristi. Također, početkom februara su  otvorene istrage i protiv odgovorne osobe u Omladinskoj zadrugi Infomreža Tuzla radi krivičnog djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela, prorezna utaja i pranje novca, te i istraga protiv načelnika operativnog centra MUP-a TK i dva službenika Policijske stanice Kalesija radi većeg broja koruptivnih krivičnih djela.
Također, tokom 2018. godine je Tužilaštvo otvorilo veći broj istraga za ova krivična djela te se rezultati rada očekuju u 2019. godini.Odjel za odnose s javnošću
Admir Arnautović, stručni savjetnik za odnose s javnošćuVijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh